Duyurular

Gelir İdaresi İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyette bulunan Vergi İletişim Merkezi Müdürlüğü (VİMER) Başkanlığımızın çağrı merkezi olarak hizmet verilmektedir.

 

Bakanlığımız 2018-2019 Defterdarlıklar Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı kapsamında Defterdarlığımız personeline ;
-“Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi” Personel Müdürü Güler YILDIRIM tarafından verilmiştir. 
-“Bilgi Güvenliği Eğitimi” ise Bilgisayar İşletmeni Tuba Gül AKBAYRAK tarafından verilmiştir.

Defterdarlığımız personeline “Yönetmeliği bulunmayan görevliler için mesleki yeterliliklerinin sürekliliğini sağlamak ve Defterdarlık birimlerinden hizmet alanlara adil ve eşit davranılması” konusunda farkındalığı artırıcı eğitimi  G.O.P. Ünv. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde görev yapan Doç. Dr. Ahmet GÜVEN  ve Arş. Gör. Uğur ŞİMŞEK tarafından verilmiştir.

Etik Konferansı

2018 yılı Hizmet İçi Eğitim Planı çerçevesinde  30-31 Mayıs 2018 tarihlerinde Defterdarlığımız Milli Emlak Müdürlüğü, Muhakemat Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü ve Personel Müdürlüğü personeline  Etik Konferansı verilmiştir. Konferanstan görüntüler…

Bilgi Tazeleme Eğitimi

Tokat Defterdarlığınca  16 Nisan 2018- 20 Nisan 2018 tarihleri arasında Muhasebe Memurlarına yönelik Bilgi Tazeleme Eğitimi düzenlenmiştir.

 

29. Vergi Haftası Etkinlikleri

Atatürk Anıtına Çelenk konulması ve Saygı duruşu, İstiklal Marşının söylenmesi,
Valimiz Dr.Ömer TORAMAN’ın Makamında ziyaret edilmesi,
Gelir ve Kurumlar Vergisi Rekortmen Ziyaretleri,
Mükellef Ziyareti  Edilmesi ve Teşekkür Belgesinin Takdimi,
Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Stand Açılışı,
Genç Girişimci Bilgilendirmesi,
Tokat SMMM Odasının ziyaret edilmesi,
Okul Ziyaretleri,
İİBF Seminer-Bilgilendirilme ve KYK-YURT Semineri,
Defterdarlık Personelince Vergi Haftası Kutlaması yapıldı,
Defterdarlık Personelince KAN BAĞIŞI Kampanyası,
İlçe Vergi Dairesi Müdürlüğü – Malmüdürlüğü Ziyaret Edilmesi,