Tokat Vergi Dairesi Müdürlüğünden İlan… 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre 20/04/2018 tarih ve saat 09:00 da Taşınır Mal Satış İhalesi yapılacaktır. Ayrıntılar için tıklayınız… 
Tokat  Vergi Dairesi Müdürlüğünden İlan… 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre 20/04/2018 tarih ve saat 09:30 da Taşınır Mal Satış İhalesi yapılacaktır. Ayrıntılar için tıklayınız… 

Tokat Milli Emlak Müdürlüğünden İlan… 2886 sayılı Devlet İhale  Kanununun 51/a maddesi gereğince   11/05/2018 tarih ve saat  10:00 da Taşınır Mal Satış İhalesi yapılacaktır.  Ayrıntılar için tıklayınız…