Turhal Vergi Dairesi Müdürlüğünden İlan…6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun hükümleri uyarınca 26/02/2019 tarihinde Salı günü saat 10.00 – 10:30 arasında açık artırma ile satışı ihalesi yapılacaktır. Ayrıntılar için tıklayınız…