Erbaa Vergi Dairesi Müdürlüğünden İlan… 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 93-99’uncu maddeleri gereğince 18/10/2018 tarihinde Perşembe günü saat 14.00’de Açık Artırma ile satışı ihalesi yapılacaktır. Ayrıntılar İçin Tıklayınız.