Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 4046 sayılı Özelleştirme  Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ekteki  taşınmazlar “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir. Ayrıntılar İçin Tıklayınız.
Tokat Milli Emlak Müdürlüğünden İlan… 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi gereğince 26/07/2018 tarihinden  Taşınmaz Mal Satış İhalesi yapılacaktır. Ayrıntılar için tıklayınız…
Erbaa Vergi Dairesi Müdürlüğünden İlan… 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 93-99’uncu maddeleri gereğince 18/10/2018 tarihinde Perşembe günü saat 14.00’de Açık Artırma ile satışı ihalesi yapılacaktır. Ayrıntılar İçin Tıklayınız.